Σόλωνος 8 Κάντζα, Παλλήνη
   210 6659851 – 6973 987581
   nasosif@hotmail.gr

Στεγανοποίηση Δώματος - Ταράτσας

Ως Μόνωση ορίζεται η απομόνωση ενός χώρου από υγρασία, θερμότητα ή ψύχος, και από τον ήχο.

Για να επιτευχθεί μόνωση χρησιμοποιούμε εξειδικευμένα, κατάλληλα υλικά με θερμομονωτικές ηχομονωτικές ή στεγανοποιητικές ιδιότητες

Η μόνωση στα κτίρια διακρίνεται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

 • Τη θερμομόνωση (Εξωτερική Θερμομόνωση),
 • τη στεγανοποίηση ή υγρομόνωση
 • και την ηχομόνωση.

Θερμομόνωση

Η Θερμομόνωση ορίζεται ως η μείωση των αποτελεσμάτων ποικίλων διαδικασιών μεταφοράς θερμότητας μεταξύ αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται σε θερμική επαφή ή σε απόσταση ικανή για επίδραση από ακτινοβολία.

Στόχος των θερμομονωτικών υλικών σε ένα κτίριο είναι να μειώσουν:

 • τη θερμική ροή μεταξύ σωμάτων ή
 • χώρων που βρίσκονται σε διαφορετική θερμοκρασία.

Εξωτερική θερμομόνωση

Ως εξωτερική θερμομόνωση , εννοούμε την εξωτερική θωράκιση της κατοικίας μας , με σκοπό την μη ύπαρξη θερμογέφυρων.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμε:

 

 • Θερμομονωτικό υλικό :

Σταθερές πλάκες αυτοσβενύμενης γραφιτούχας διογκωμένης πολυστερίνης πάχους 6cm.

 

Παρουσιάζουν 15% – 20% καλύτερες θερμομονωτικές ιδιότητες από τις συμβατικές λευκές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης.

Πιστοποιημένες με σήμανση CE με βάση το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13163.
Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας: λ=0,032 W/Mk


Στις γωνίες υπάρχουν ειδικά γωνιόκρανα για προστασία της θερμομόνωσης από χτυπήματα.

Στα ανοίγματα και σε λοιπά κοψίματα το πάχος της εξ. θερμομόνωσης μειώνεται αντίστοιχα σε 1 Cm , αλλά είναι μεγαλύτερης πυκνότητας (EPS 100)

 • Κόλληση Θερμομονωτικού:

Για την κόλληση του θερμομονωτικού υλικού στην τοιχοποιία χρησιμοποιείται ινοπλισμένη, τσιμεντοειδούς βάσης κόλλα θερμομονωτικών πλακών, ενισχυμένη με πολυμερή συστατικά (ρητίνες). ISOMATAKT55

Επιπλέον, οπλισμένη με υαλόπλεγμα, χρησιμοποιείται για την επικάλυψη της εξωτερικής πλευράς των τοποθετημένων θερμομονωτικών πλακών, αποτελώντας έτσι το ιδανικό υπόστρωμα για τον σοβά που θα ακολουθήσει.

 • Έγχρωμος Σοβάς:

Μετά το πέρας των ανωτέρω εργασιών και εφόσον τα υλικά παραμένουν για διάστημα μιας εβδομάδας σχεδόν , ώστε να βγάλουν όλες τις υγρασίες τους, η όλη επιφάνεια θα ασταρωθεί και έπειτα θα περαστεί με έτοιμο υδροαπωθυτικό ακρυλικό σοβά της εταιρίας ISOMATMARMOCLYLFINE, χρώματος επιλογής του ιδιοκτήτη.

 • Στεγανοποίηση

Ως Στεγανοποίηση ή υγρομόνωση ορίζεται  η διαδικασία κατά την οποία ένα σώμα γίνεται αδιαπέραστο από το νερό με την εφαρμογή σε αυτό συγκεκριμένων αδιαβροχοποιητικών υλικών. Τα υλικά αυτά έχουν την ιδιότητα να είναι αδιαπέραστα από το νερό και να μην επηρεάζονται από αυτό, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Η εταιρία μας εξειδικεύεται στις στεγανοποιήσεις:

 • Υπογείων Χώρων πριν το μπάζωμα της οικοδομής
 • Στεγανοποίηση δωμάτων, ταρατσών, πισίνας, ζαρντινιέρων κ.α.
 • Αντιμετώπιση Μούχλας