Σόλωνος 8 Κάντζα, Παλλήνη
   210 6659851 – 6973 987581
   nasosif@hotmail.gr

Μελέτη Επικινδυνότητας

Η εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου είναι μία συλλογική διαδικασία που απαιτεί συγκεκριμένη ακολουθία βασικών ενεργειών, για να είναι πλήρης και αποτελεσματική.

Οι βασικές ενέργειες περιλαμβάνουν:

  • εντοπισμό των πηγών κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων που χαρακτηρίζουν κάθε παραγωγική διαδικασία
  • εξακρίβωση των δυνητικών κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, προερχόμενων από τις παραγωγικές διαδικασίες
  • εκτίμηση του μεγέθους του κινδύνου και των επιπτώσεών του στην υγεία και ασφάλεια
  • προγραμματισμό και διαχείριση των διαδικασιών πρόληψης.

Αυτό το σχέδιο εκτίμησης οδηγεί στις εξής πιθανές υποθέσεις «κινδύνου» για κάθε εργασιακό χώρο ή θέση εργασίας:

  • στην απουσία κινδύνων έκθεσης στον εργασιακό χώρο
  • στην παρουσία κινδύνων «ελεγχόμενης» έκθεσης αναφορικά µε τα επίπεδα που ορίζει κάθε φορά η εθνική νομοθεσία
  • στην παρουσία κινδύνων µη ελεγχόμενης έκθεσης